Zalety gazu ziemnego

Gaz ziemny składa się z metanu powstałego w wyniku rozkładu materiałów organicznych głęboko pod ziemią. Może on zaspokoić zapotrzebowanie na czystszą energię w wielu sektorach, w tym coraz większe zapotrzebowanie w zakresie wytwarzania energii oraz ciepła.

Produkcja energii elektrycznej na bazie gazu ziemnego jest sprawdzoną i kosztowo konkurencyjną metodą; nowe i wydajne elektrownie gazowe można zbudować w trzy lata, a koszt produkcji elektryczności z gazu jest zwykle niższy niż koszty jej wytwarzania z innych źródeł, takich jak węgiel, wiatr czy energia atomowa. Urządzenia zasilane gazem ziemnym mają także wyższą wydajność konwersji niż te zasilane tradycyjnymi paliwami kopalnymi: w przypadku nowoczesnych turbin gazowych wynosi ona ok. 60%, czyli prawie dwa razy więcej niż wydajność turbin używanych w standardowych elektrociepłowniach.

Gaz ziemny jest ponadto mniej szkodliwy dla środowiska: emisja CO2 ze spalania gazu jest do 30% mniejsza niż w przypadku ropy oraz do 60% mniejsza niż w przypadku węgla. Znacznie zredukowana jest także emisja innych substancji, w tym rtęci, siarki oraz dwutlenku azotu. Rozwój nowych technologii, takich jak sekwestracja dwutlenku węgla (ang. Carbon Capture StorageCCS), może z biegiem czasu sprawić, że korzyści środowiskowych płynących z wykorzystania gazu ziemnego będzie jeszcze więcej.

Dzięki wszystkim tym właściwościom, gaz ziemny będzie odgrywał istotną rolę w czystszym miksie energetycznym w Europie i na całym świecie.