Gaz ziemny na świecie

Do tej pory odkryto zaledwie jedną czwartą światowych zasobów gazu konwencjonalnego, a wielkość tych zasobów już przewyższa jego zużycie. 70% udokumentowanych złóż znajduje się w racjonalnej odległości od Europy, co stwarza różnorodność niezbędną do zapewnienia na tym kontynencie bezpieczeństwa energetycznego w przyszłości.

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej, na świecie znajduje się około 920 bilionów metrów sześciennych gazu niekonwencjonalnego. Gaz łupkowy, gaz zamknięty oraz metan pokładów węgla będą miały ogromne znaczenie w zapewnianiu bezpieczeństwa dostaw energii w przyszłości. W samych tylko Stanach Zjednoczonych do roku 2020 dostawy gazu niekonwencjonalnego powinny wzrosnąć do poziomu odpowiadającego 20% popytu europejskiego.